Combo sườn heo non (có chặc) – 500GR + củ các loại cắt cục nấu canh – 500GR – Mira Goodfood

100.000